Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Behandlingen av Traumer

Vi gir deg først en forståelse av hva et traume egentlig er, hva som skjer med oss og hvilke symptomer som følger i ettertid.

Du får et innblikk i det teoretiske grunnlaget, og samtidig en forklaring på de defensive responsene fight, flight og freeze. Et traume er derfor følgene av en ufullendt defensiv respons.

Vi lærer å lade uten denne energien. Vi gjør det gradvis og uten å gå utenfor vår egen Resilience. Traumet sitter ikke i vår historie, men i kroppen, og vil på den måten komme til uttrykk, her og nå. De traumatiske symptomene bringer elementer fra klientens ufullendte historie inn i nåtid, og preger denne. Du lærer derfor å arbeide med traumet i et nåtids perspektiv, slik dette nå kommer til uttrykk.

Forblir traumet ubehandlet, føres symptomene videre gjennom generasjoner. Derfor blir ikke bare klienten, men også etterslekten avskåret fra å få adgang til øyeblikket her og nå. Vi ser nærmere på hvordan et traume virker inn på hele personen - og alt det som kommer opp av følelsesmessige og kroppslige reaksjoner. Kurset gir deg en forståelse av hvordan klienten ser på seg selv, og etter hvert relaterer til mennesker i sine omgivelser. Kurset gir deg en rekke muligheter til å arbeide med klienter som har opplevd traumatiske hendelser - og det på en måte som gjør deg i stand til å bli oppmerksom på aktiveringer, håndtere disse på en trygg måte, uten å påføre klienten ytterligere belastninger. Samtidig med dette gis du verktøy som du kan gi videre og som klienten kan bruke i å regulere seg selv.

Kurs i Traume Terapi for Psykoterapeuter i Oslo – 6 Helger 2020

Kroppsorientert Traume Terapi Utdannelse
med Erika Beata Thorkildsen, MNGF, SEP, TRE, CranioSacral Terapi
2020 - Godkjennes som to dagers SE-Intro
Datoer : 28-29 Mar / 09-10 Mai / 06-07 Jun / 19-20 Sep / 24-25 Okt / 28-29 Nov

Innholdet er basert på Somatic Experiencing av Peter Levine Attachment,
DARE av Diane Poole Heller
Social Engagement av Stephen Porges
Sensori Motorisk Psykoterapi av Pat Ogden
NARM, NevroAffektiv Psykoterapi med Susan Heart /Marianne Bentzen

Kurset er åpent for Psykoterapeuter, Fysioterapeuter, Sykepleiere, andre behandlere og Terapeuter.
Profesjonell Faglig Oppdatering for gestalt terapeuter
( PFO )

Les mer på : www.se-terapi.no

Kroppsorientert Traume Terapi tar mål av seg å regulere det autonome nervesystemet hos klienter med psykiske traumer, klienter som av den grunn har et disregulert nervesystem med høye aktiveringsnivåer.

Utfordring i behandling av slike klienter består i å unngå re-traumatisering, i det vi ofte går for raskt inn materialet - med for mye fokus på historien. Et særlig viktig verktøy du vil lære å kjenne er å koble frykt fra frys og Immobiliseringstilstander. Kombinert med vår grunnleggende frykt for å falle, og frykt for å miste oss selv i møtet med andre - oppstår traumer i det vi gjennom vår kondisjonering ikke tillater oss å la våre reaksjoner komme fullt ut til uttrykk.

Du får på dette kurset en rekke redskaper til skånsom og trygg regulering av disse tilstandene gjennom gradvis utladning av aktiveringen. Det blir en del teori kombinert med praksis - terapeut / klient arbeide, der du får erfaring fra å lese og forstå reaksjoner i egen kropp og hvordan du selv kan regulere deg som terapeut. Vi vil også bl.a. se på konsekvensene i et flergenerasjonelt perspektiv og virkninger av traumer på familie.

Kontakt info : E-Mail : bea@se-terapi.no Mob nr : 00 47 979 58 797

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no