Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

TRE - TRAUMA RELEASING EXERCISES

Hva er et Traume – og hvordan kan det behandles? Traume er ikke en sykdom, men en tilstand som gir kroniske spenninger. Dersom disse spenninger forblir uforløst vil de kunne skape ytterligere kroniske tilstander og sykdom.

TRE (Trauma Releasing Exercises) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt til bruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD - både felttraumatolog og bioenergetisk terapeut - mens han arbeidet med krigsrammede mennesker bl.a. i Afrika og Midtøsten.

Vi kommer til å utdype det teoretiske og fysiologiske grunnlaget for metoden. Deretter kommer vi sammen til å gjøre erfaringer fra å arbeide med forløsende øvelser i TRE. Øvelsene anses som meget effektive og med liten sannsynlighet for retraumatisering. Som mange er kjent med, er øvelsene enkle og skånsomme og er nyttig for de aller fleste, og særlig for de som har en stressende livssituasjon, men også for andre som ønsker dypere kontakt med seg selv. Enkle øvelser med utrolig god effekt og hjelper til bedre søvn ! Metoden bygger på å moblisere kroppens egne helende ressurser og kunne gi slipp på vonde følelser og tanker, parkere den indre smerte, og få mer energi til å leve.

Sertifisering som TRE instruktør ...

TRE® Certification around the world... To be certified as a TRE® Provider, you need to attend six days training (divided into two modules) as well as being supervised throughout your process, read required litterature and follow up on required assignments. You can always attend the first Module without any commitment to go through the certification process towards TRE® Provider. You have to follow the Global Certification process to be able to teach TRE® further to individuals and small groups. Required supevision session between Module I and Module II as well as after Modul II before certification can be completed. The process is completed between 12-18 months from start of Module I.

The TRE® Certification training program allows individuals who come from a variety of professional and education backgrounds to learn to teach TRE® safely and effectively. Our multi-track certification program allows individuals from a variety of professional and personal backgrounds to become competent and professional certified teachers of the TRE® process.

All individuals who are certified TRE® providers will be listed on this site and you should only receive TRE® guidance from these individuals. Hopefully, this will provide an element of safety and comfort for those who are looking for certified and qualified providers from which to learn TRE®.

To find updated Certification requirements please visit www.traumaprevention.com or go to the Module I & Module II description in the menu on the right side. You can also download the Global Certification Program requirements on the right side top of this page.

Serifisering som TRE Instruktør

Her vil du kunne lese i detalj om de krav som må oppfylles for å bli serfifisert som TRE Instruktør.

TRE Kurs i Oslo 01-02 Februar 2020

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

TRE Kurs i Oslo 18-19 April 2020

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

TRE Kurs i Oslo 26-27 September 2020

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

TRE Kurs i Oslo 05-06 Desember 2020

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

Serifisering som TRE Instruktør

Her vil du kunne lese i detalj om de krav som må oppfylles for å bli serfifisert som TRE Instruktør.

TRE Kurs i Oslo 01-02 Februar 2020

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

TRE Kurs i Oslo 26-27 September 2020

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

TRE Kurs i Oslo 05-06 Desember 2020

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

TRAUMA RELEASING EXERCISES (TRE) DAVID BERCELI

Trauma Releasing Exercise (TRE) Stressregulering, er et tilbud til deg som ønsker å jobbe med deg selv. Målet er å kunne gi slipp på vonde følelser og tanker, få mer energi. Parkere den indre smerte. Metoden bygger på å moblisere kroppens egne helende ressurser.

Trauma Releasing Exercises er utviklet av en amerikaner som heter Dr. David Berceli (PhD), Traumaprevention. Han har prøvd dette ut blant krigsrammete mennesker og har også prøvd dette ut med mennesker i yrker der de utsettes for andres traumaer som f.eks. brannmenn og politi.

Øvelsene er enkle og skånssomme og er nyttig for hverdags mennesker som har et stressende livssituasjon og også for andre som ønsker dypere kontakt med seg sjøl.

”Trauma releasing exercise” er utviklet for å frigi/ slippe kroppslige spenninger og virker innenfra og ut og vil gjenopprette en følelse av indre fred og ro. Se forøvrig www.traumaprevention.com

Enkle øvelser med utrolig god effekt!!

TRE Practitioners Level I Certification

Requirements:

•Attend 3 days of a TRE Training workshop •Perform the exercises at home for one month with journaling before beginning any sessions with your trainer. •Meet with your trainer to review your journal which can be done by Skype or phone, to determine if you are ready to begin giving individual sessions with others. •Complete the additional two months of journaling. Contact your trainer when you are ready for additional feedback. •Experience 5 individual sessions with your TRE Trainer, these sessions include your journaling material. •Guide an individual(s) through four sessions while under the observation of your certified TRE Trainer. These sessions are to improve your skills as a practitioner. •Your final session is to assess your competency. You will be guiding another person safely through the exercises and observed by your TRE Supervisor. This can be via video, Skype or in person.

Se også: Sør-Afrikansk TV intervju om TRE

Trauma & Tension Releasing Exercises – TRE

The trauma response of the human animal is similar to that of most other animal species. Therefore, the humans response to trauma can be found in their roots as an animal or biological organism. Similarly, the mysterious key that activates the release mechanism of our natural recovery process can be found discretely hidden right within the natural psycho-neuro-physiology of our bodies as well. Trauma & Stress Releasing Exercises (TRE) are specific exercises designed to release deep chronic tension from the center of gravity of the body outward. TRE induce neurogenic tremors to reverse the body's anatomical reaction to trauma and systematically dissolve the tension pattern created as a result of traumatic defense patterning. This video shows some examples of involuntary tremors evoked through TRE.

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no