Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Utdanning

SE-Utdannelsen starter i Sverige med et nytt kull 2019,

Utdanningen går over tre år og er delt inn i tre nivåer som fører fram til SE-sertifikasjon.

Somatic Experiencing® er en traumebehandlingsmetode som praktiseres av psykologer, psykiatere, psykomotoriske fysioterapeuter, psykoterapeuter samt andre kroppsterapeuter over hele verden. Betegnelsen på denne form for behandling forkortes ofte til SE-metoden. Vi har startet første kullet her til lands og mange har allerede vist interesse for å lære seg SE. Traumeforståelse og -behandling viser seg å være en meget viktig komponent i all psykologisk behandling. Teknikkene fra SE-metoden integreres fint med andre behandlingsmodaliteter man bruker fra før av.

Utdanningen er del av et verdensomspennende program som gir rett til tittelen sertifisert Somatic Experiencing® practitioner. Lærere: Internasjonal trener i SE

For mer info kontakt meg eller les mer på http://www.somaticexperiencing.no

For mer info kontakt meg eller les mer på http://www.somaticexperiencing.se

Erika Beata Thorkildsen samarbeider med sin mann, Jørgen Thorkildsen - som i likhet med henne er Psykoterapeut - de to holder enkelte kurs og organiserer SE-Utdannelsen i Sverige sammen. De har kontorer 2 min fra Majorstua T-Bane Stasjon. Hans nettside er : http://www.surrender.no

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no