Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Hva er et Traume – og hvordan kan det behandles? Traume er ikke en sykdom, men en tilstand som gir kroniske spenninger. Dersom disse spenninger forblir uforløst vil de kunne skape ytterligere kroniske tilstander og sykdom.

TRE (Trauma Releasing Exercises) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt til bruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD - både felttraumatolog og bioenergetisk terapeut - mens han arbeidet med krigsrammede mennesker bl.a. i Afrika og Midtøsten.

Somatic Experiencing, SE ble utviklet av Dr. Peter Levine PhD, som gir oss en ny og revolusjonerende forståelse av hvordan traumer, spenninger og stress setter seg i kroppen og påvirker nervesystemet – og hvordan vi forløser det og deretter gjenvinner vår styrke og velvære. Kroppen beveger seg således fra stress til ro og balanse.

Jeg kommer til å utdype det teoretiske og fysiologiske grunnlaget for metoden. Deretter kommer vi sammen til å gjøre erfaringer fra å arbeide med forløsende øvelser i TRE. Øvelsene anses som meget effektive og med liten sannsynlighet for retraumatisering. Som mange er kjent med, er øvelsene enkle og skånsomme og er nyttig for de aller fleste, og særlig for de som har en stressende livssituasjon, men også for andre som ønsker dypere kontakt med seg selv. Enkle øvelser med utrolig god effekt!!

Metoden bygger på å moblisere kroppens egne helende ressurser og kunne gi slipp på vonde følelser og tanker, parkere den indre smerte, og få mer energi til å leve. David Berceli kommer til Norge igjen i oktober. Dette er tilbud om intro for å få være med på workshop level 1 med David.

Dato: 12-13 FEBRUAR 2011 Sted: OSLO

Du er her: Hjem/Kurskalender/Kroppsorientert kurs i Stressrecovery og Tension Releasing Exercises (TRE)

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no