Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Kurs om Traume og Relasjoner

Ta kontakt om du vil vite mer!

Healing Attachment Wounds series:

Creating Healthy Adult Relationship

Traume og Relasjoner Tilknytningsproblematikk Del 2 16-18 april i Stockholm

med Diane Poole Heller

Å helbrede tilknytnings-skader påført oss i tidlig barndom med Dr.Diane P Heller

1 Omfavning av det autentiske selv / Styrkingen av de voksne relasjoner

Å helbrede psykiske skader fra tidlige barndom er nøkkelen til igjen å kunne glede seg over fyllestgjørende og nærende relasjoner som voksne. Ved å frigjøre oss fra de gamle traumenes grep vil vi finne mer glede, kontakt og intimitet i våre relasjoner. Vi vil lære oss å gjenkjenne de tidlige tilknytningsmodellene - som Trygg, Sky, Ambivalent og Uorganisert, slik disse er beskrevet i Dan Siegel´s bok : The Developing Mind.

Gjennom kurset vil vi få en forståelse av praktisk anvendelse av Somatic Experiencing for å lindre faslåste tilknytningsmønstre. Ved å se nærmere på, og forså vår egen tilknytningshistorie, vil vi bli i stand til å hjelpe våre klienter til å helbrede denne viktige delen av vår tilværelse.

Ved å : komme over det - undersøke det - lære - forstå - integrere - og tilslutt, glede seg.

2 Gleden ved sunne voksne relasjoner 16-18 april Sthlm

Vi vil gå i dypet av dynamikken knyttet til enhver forstyrrelse av tilknytningsevne, og dernest så et frø som tilbakekaller det unike i kjernen av oss alle, denne iboende sunnhet som skjules gjennom forstyrrelser av vår evne til tilknytning.

Vi går i denne fasen nøye gjennom hver av de nevnte tilknytningsmodellene, i tillegg til å lære å gjenvinne Trygg tilknytning, relasjoner på tvers av generasjonsskillene - og bevisst kjærlighet mellom mann og kvinne.

3 Gjenoppliving av intimitet, sensualitet og seksualitet 3-5 sept Sthlm

Å helbrede splittelsen mellom hjerte og vårt seksualliv. Denne splittelsen, som forøvrig er svært vanlig, kommer til uttrykk ved at vi - når vi føler en hjerte-til-hjerte kontakt med vår partner - samtidig finner at vår seksuelle pasjon ikke lenger er der. Omvendt - i det vi kjenner oss seksuelt tiltrukket og har lyst, finner vi det samtidig vanskelig å føle en hjerte-til-hjerte kontakt. Vi vil undersøke hvordan pasjon og kjærlighet kan bli integrert i en sunn relasjon.

4 Behandling av seksuelle traumer -Fra Avmakt til Kraft- 15-17 okt Oslo

På seminaret blir vi kjent med "Somatic Experiencing" - teknikker til bearbeidelse av seksuelle traumer.

  • Fokus på god empati - kontra hvordan sadistiske overgripere kan misbruke empati.
  • Gjenkjenne spesifikk overføring på terapeuten som frelser og befrier, inkompetent beskytter eller redningsmann.
  • Bearbeide "flashbacks", oppløse tids forvrengning og opplevelse av en fremtid uten mening.
  • Gjenetablere sunne personlige grenser etter et seksuelt eller fysisk overgrep.
  • Forstå hvorfor offeret ofte velger å gå tilbake til en mishandlende partner.
  • Hjelpe klienten å reetablere en opplevelse av personlig styrke og vilje.
  • Bryte den onde sirkel mellom offer og overgriper.

5 Forløsning av symptomer ved hjelp av Somatic Experiencing

Kontakt: Erika Beata Thorkildsen på: 97 9587 97

Du er her: Hjem/Kurskalender/Kurs om Traume og Relasjoner,

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no