Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Kurs i Traume Terapi for Psykoterapeuter i Oslo – 6 Helger 2020

Traume Terapi tar mål av seg å regulere det autonome nervesystemet hos klienter med psykiske traumer, klienter som av den grunn har et disregulert nervesystem med høye aktiveringsnivåer. Utfordring i behandling av slike klienter består i å unngå re-traumatisering, i det vi ofte går for raskt inn materialet - med for mye fokus på historien. Et særlig viktig verktøy du vil lære å kjenne er å koble frykt fra frys og Immobiliseringstilstander. Kombinert med vår grunnleggende frykt for å falle, og frykt for å miste oss selv i møtet med andre - oppstår traumer i det vi gjennom vår kondisjonering ikke tillater oss å la våre reaksjoner komme fullt ut til uttrykk. Du får på dette kurset en rekke redskaper til skånsom og trygg regulering av disse tilstandene gjennom gradvis utladning av aktiveringen. Det blir en del teori kombinert med praksis - terapeut / klient arbeide, der du får erfaring fra å lese og forstå reaksjoner i egen kropp og hvordan du selv kan regulere deg som terapeut. Vi vil også bl.a. se på konsekvensene i et flergenerasjonelt perspektiv og virkninger av traumer på familie

TRE Kurs i Oslo 01-02 Februar 2020

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

TRE Kurs i Oslo 18-19 April 2020

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

TRE Kurs i Oslo 26-27 September 2020

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

TRE Kurs i Oslo 05-06 Desember 2020

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

TRE Kurs i Oslo 21-22 September 2019

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

TRE Kurs i Oslo 09-10 November 2019

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no