Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Bøker og artikler som anbefales:

Væk tigeren i deg
  • Peter A. Levine: Væk tigeren (Borgen). Grunnboken, hvor Peter Levine fremlegger bakgrunnen for SE-metoden.
  • Diane Poole Heller with Laurence Heller - Crash Course: A self-healing guide to auto accident and trauma recovery
  • Peter Levine - Waking the Tiger
  • Peter Levine and Maggie Kline - It won't hurt forever. Recognising, responding to and preventing childhood trauma.
  • Daniel Siegel - The Developing Mind

Les intervju med Erika Beata Thorkildsen i forbindelse med behandlingen av ofrene etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya :

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4208378.ece

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no