Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Hellinger Instituttet i Norge arrangerer 2-dagers seminar i

Systemisk Pedagogikk

Innføringskurs i Systemisk Pedagogikk og systemiske tilnærminger i møte med barn og ungdom.

18. og 19. September 2008

I Systemisk Pedagogikk arbeider man for tilhørighet og inkludering, etablering av klasseromsklima for læring, elevers forpliktelse til læring, samt forbedring av prestasjon og måloppnåelse.

Resultater man har sett er at barn utvikler respektfulle relasjoner med deres lærere, assistenter og jevnaldrene. Kontakten mellom hjem og skole forbedres. Tilstedeværelsen og punktligheten er forbedret. Klassen utvikles til et læringsfellesskap med økt grad av stillhet, fokus og konsentrasjon. Lærere har fått en dypere forståelse av barns motivasjonsbehov og motstan mot å lære.

Systemisk Pedagogikk baserer seg på en tilnærming kalt Systemiske Konstellasjoner. Å arbeide systemisk medfører et skifte i fokus fra individets atferd, til den påvirkningen systemet (foreldre, lærere, jevnaldrene osv) rundt barnet har på dets atferd og dypere motivasjon. Ved bruk av Konstellasjoner kan vi synliggjøre dynamikken som ligger i dette sosiale systemet og teste ut løsninger som virker styrkende på alle involverte.

Målgruppen for seminaret er skoleledere, pedagoger i skole og barnehage, assistenter og andre som arbeider med barn. Det er ikke nødvendig med noen forhåndskunnskaper. Kurset vil foregå på engelsk, med muligheter for oversettelse.

Målet for seminaret er å gi lærere støtte i å se barn klarere i konteksten av sine systemer og gi dem teknikker til å være bedre i stand til å løse opp barrierer mot å lære. Det vil også bli opprettet en arbeidsgruppe som skal arbeide med å utvikle dette arbeidet videre i den norske skole.

Kursleder er Jane James fra nowherefoundation i England. Hun er leder av arbeidet med enhancingchildren’s learing, som arbeider med å støtte familier og skoler i å gjøre barn i stand til å lære mer effektivt og til å leve livet sitt fullt ut. Jane er opprinnelig lærer og har arbeidet på alle nivåer, fra barneskolen til universiteter og i skoleledelse. Hun har arbeidet med systemisk tilnærminger i skolen siden 2003 og deltatt i tre hovedprosjekter som er finansiert av Departementet for barn, skoler og familier i Storbritannia.

Marta Thorsheim er Sertifisert Konstellatør Familie- og Organisasjon, faglig leder og eier av Hellinger Instituttet i Norge as. Hun er initiativtager til både grunn-, organisasjon og sertifiseringsutdannelse i Norge og underviser på alle nivå i Konstellasjoner. For arbeidsgruppen som skal opprettes vil hun være veileder og underviser.

Camilla Paulsen Lund er assistent på seminaret og en av initiativtagerne til arbeidsgruppen som skal opprettes. Hun arbeider som lærer på en barneskole i Oslo kommune. Camilla har lært og arbeidet med Konstellasjoner siden 2005 og er i dag utdannet Organisasjon Konstellatør.

Sted: Zahlkasserer Scahfts pl. 1, på Frogner i Oslo.
Tid: kl 09.00 - 17.00 begge dager
Pris: 3600,-
Konto: 8101.16.75182

For påmelding og mer informasjon, kontakt oss på mail: info@hellinger.no eller telefon: 916 67 211.

Du er her: Hjem/Familiekonstellasjoner/2-dagers seminar i Systemisk Pedagogikk

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no