Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

TRAUMEBEHANDLING

BEHANDLINGEN gir oss en forståelse av hvordan traumer setter seg i kroppen og påvirker nervesystemet – og hvordan vi kan får vår styrke tilbake. Det er tale om en guidet sanseprosess, som støtter nervesystemets naturlige evne til å bevege seg fra stress til balanse – og utløse kroppens egne instinktive reaksjoner. Metoden er effektiv, trygg og skånsom – dette fordi vi ikke fokuserer på den vonde historien. Ved å fokusere på positive ressurser gjennom samtale, gis kroppen muligheter til avreagere på naturlig måte. Da kan nervesystemet komme i balanse igjen. SE-terapi brukes også i bearbeidelse av kriser og til egenutvikling. Ökt stötte til deg selv gir muligheter til mer energi og glede.

Den gode nyheten er, at det kan gjöres noe med dine traumer.

SE-METODEN er en terapeutisk metode, som nettopp både reduserer og etter hvert løser opp de nevnte stressreaksjoner, forårsaket av sjokk og traumer. Ved å gi deg selv anledning til å bearbeide sjokk og traumer, vil du gjenvinne energi og overskudd nok til å komme videre i livet.

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no