Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Hva er symptomene på psykologiske/emosjonelle traumer?

Traume er ikke en sykdom, men en spennings-tilstand.

Resultatet av traumatisering blir at energien stopper opp og låser seg fast i nervesystemet. Traumatiseringen oppstår som et resultat av bilulykke, samlivsbrudd, en ydmykende eller dypt skuffende opplevelse, operasjon, seksuelle opplevelser, oppdagelse av livstruende sykdom, funksjonshemmende tilstander osv. Traumatisering utgjør en alvorlig emosjonell belastning, selv om det ikke fører til fysiske skader.

Det er i alminnelighet erkjent at traumer, tidligere i livet, skaper en høy grad av følsomhet overfor traumatiske reaksjoner i fremtiden.

Den høyfrekvente og uforløste energien i traumet kan føre til store følelsesmessige svingninger. Den uforløste energien i traumet blir for mye for nervesystemet å håndtere – og en rekke symptomer fra psykosomatiske og psykiske lidelser kan oppstå.

Hva er symtomene på psykologiske / emosjonelle traumer ?

Symptom er en tilstand som oppstår som en følge av traumatiske hendelser. Noen ganger kan disse stress-reaksjonene bli forsinket, i måneder eller år etter hendelsen. Noen ganger setter ikke folk sine symptomer i forbindelse med den aktuelle traumatiserende hendelsen.

Følgende symptomer kan komme som en konsekvens av et uforløst trauma :

Fysisk

 • Spiseforstyrrelser
 • Søvnløshet
 • Seksuelle funksjonsforstyrrelser
 • Uforklarlige kroniske plager
Emosjonelt
 • Depresjon, angst, panikk, anfall, frykt …
 • Tvangshandlinger
 • Irritasjon, sinne …
 • Følelsesløshet
 • Sorg
Mentalt
 • Hukommelsestap
 • Ubesluttsomhet
 • Konsenstrasjonsvansker
 • Uro, hyperaktivitet
Du er her: Hjem/Symptomer/

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no