Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

SYMPTOMER FORÅRSAKET AV TRAUMA

Symptomer forårsaket av trauma består av mønstre som repeterer seg selv, og som får oss til å reagere som om det er fare på ferde. Det er en reaksjon på noe som blir for mye for oss – for overveldende. Det er alt sammen typiske symptomer på et overbelastet nervesystem. Det kan påvirke og hemma vår livskvalitet.

Symptomene kan være :

  • Kroniske smerter, trøtthet og søvnproblemer
  • Migrene og hodepine
  • Frykt, angst og fobier
  • Fysiske skader (fra ulykker, øvrige skader og operative inngrep)
  • Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no