Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Hva er somatic experiencing ® ?

Somatic Experiencing ® ( SE ) er en naturlig og hurtig virkende metode for å behandle traumer. Metoden er utviklet av Dr Peter Levine. Den er basert på observasjoner av at ville dyr, som til daglig blir utsatt for truende situasjoner, sjelden blir traumatisert. Disse dyrene tar i bruk medfødte mekanismer som gjør dem i stand til å regulere og forløse de store mengder av energi som mobiliseres gjennom defensiv overlevelses-adferd. Disse mekanismene utruster dyrene med en innebygget immunitet overfor traumer, som gjør dem i stand til å vende tilbake til det normale etter en livstruende opplevelse.

Selv om mennesker er født med de samme regulerende mekanismer – slik vi kjenner dem fra dyrene – er virket av disse instinktive systemene ofte overstyrt eller hemmet av den rasjonelle delen av vår hjerne. Dette hindrer en fullstendig forløsning av overlevelses-energier, og tillater ikke nervesystemet å gjenvinne sin likevekt. Den uforløste overlevelses-energien forblir, kapsles inn, og fryser til i kroppen og nervesystemet. De forskjellige symptomene på traumer kommer som et resultat av kroppens forsøk på å mestre og å holde på denne ubrukte energien.

SE tar i bruk bevisstheten om kroppslige fornemmelser for å hjelpe klienten til å reforhandle og behandle sine traumer, snarere enn å lindre ubehaget ved dem. Under riktig ledelse av kroppens fornemmelser, blir klienten gitt adgang til sin egen innebygde immunitet overfor traumer, samtidig som de store ansamlinger av overlevelses-energier – på en gradvis og trygg måte – blir forløst. Når disse energiene blir forløst, opplever klienten ofte en dramatisk reduksjon eller fullstendig opphør av traumatiske symptomer.

Nettopp fordi traumatiske opplevelser knytter seg til et møte med døden, resulterer de i ekstraordinær respons. Transformasjonsprosessen gir klienten en dypere innsikt og forståelse av seg selv og andre. Denne reisen – mot en fullstendig heling av traumet - blir en oppvåkning med påfølgende adgang til ubrukte ressurser - og en følelse av styrke og overskudd. Med hjelp av denne nye alliansen, åpner klienten døren til fornyelse – og en følelse av flyt og å være levende. Opplevelsen kan føre til en genuin åndelig oppvåkning, som gjør at klienten kan gjenoppta kontakten med verden omkring seg.

Traumets struktur, som inkluderer overaktivering, disassosiasjon og tilfrysning er basert på utviklingen av ville dyrs overlevelses-adferd. Symptomene på traumer kommer som et resultat av en høyt aktivert biologisk respons på livstruende opplevelser, blir innkapslet og frosset til over tid. Ved å gjøre den tilfrossede responsen i stand til å tine opp, kan traumet bli helet.

Traumatiske symptomer er ikke forårsaket av den farlige hendelsen i seg selv. De oppstår når en rest av den mobiliserte overlevelses-energi forblir i kroppen uten å bli forløst. Denne energien forblir innkapslet og fryser til i nervesystemet, hvor den vil ha en forstyrrende effekt på kropp og sinn. Ville dyr har evnen til å riste av seg dette energioverskuddet. Nøkkelen for oss mennesker til å forløse traumet, består i å speile de ville dyrene på denne måten. Dr. Levine har utviklet en gradvis og trygg måte til å hjelpe traumatiserte mennesker til utvikle deres naturlige evne til å forløse overskuddsenergi forårsaket av overveldende opplevelser. http://www.traumahealing.com

Du er her: Hjem/SE-Terapi/

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no