Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

TRAUMETERAPI

Er utviklet av Dr. Peter Levine, med Ph.D i medisinsk biofysikk og psykologi. Metoden tar utgangspunkt i at mennesket, på samme måte som dyr, besitter naturlige instinktive måter å frigjøre seg fra energi, som er blitt frosset fast i truende situasjoner. Dette kan derfor anvendes til å hele ettervirkninger av sjokk og traumer. Gjennom fokus på å styrke egne ressurser, kan det startes en legende prosess der vi, ved hjelp av kroppen, kan slippe tak på gamle traumer og la vår energi komme til live igjen. http://www.traumahealing.com

http://www.youtube.com/watch?v=ByalBx85iC8

Når vi selv har vært utsatt for sjokk eller en traumatisk hendelse eller har vært vitne til at andre har vært utsatt for dette, opplever hele kroppen belastning/stress og vi vil kjenne oss utrygge. Selv etter at situasjonen er over vil kroppen reagere som om vi fremdeles er i den.Som en hjelp til deg som trenger støtte nå kan følgende punkter benyttes som en øvelse, gjerne i den rekkefølgen de står oppført.

1. Sett deg ned i rolige omgivelser, gjerne sammen med en person du kjenner deg trygg på.

2. Si til deg selv eller til hverandre at situasjonen nå er over, og at det er trygt nå.

3. Bruk tid på å orientere deg i rommet rundt deg eller la blikket hvile på noe i naturen som er godt å se på, fall til ro i omgivelsene før du gjør noe annet. Lytt til lydene rundt deg.

4. Tenk og kjenn etter noe i livet ditt som er trygt og godt. Bruk tid på å kjenne på og å akseptere kroppens signaler. Det kan være puls, smerte/sug i brystet, magen eller andre steder, prikking/strømming eller annet. Kjenn etter bakkekontakten gjennom føttene. Legg merke til pusten din og følg den uten å styre den.

5. Legg merke til hvordan de ulike signalene i kroppen endrer seg over tid. Alt vil flytte seg fra en følelse over til noe annet. Det er veldig naturlig om kroppen slipper overveldelse gjennom svette/varme, skjelving, vibrering eller gråt. La det skje, ikke prøv å styre eller kontrollere. Kroppen trenger å riste ut/slippe ut belastningen.

6. Bruk tid til slutt på å orientere deg i rommet rundt deg. La øynene gå der de ønsker og fall til ro i omgivelsene før du gjør noe annet. -----------

Vær sammen med andre de nærmeste dagene. Ikke sov alene hvis du kjenner deg utrygg. Mennesker er flokkdyr og vi trenger hverandre for å kjenne oss trygge.Sørg for å være sammen med personer og oppsøk situasjoner du er trygg på.

Det er viktig å snakke i trygge omgivelser om hva man føler og tenker. Det er imidlertid viktig å huske på at å se de verste videoene på nettavisene igjen og igjen eller diskutere detaljer rundt de verste hendelser ikke er nyttig, men derimot kan virke retraumatiserende.

Gjør dagligdagse ting, skru av radioen og TV, hvil og spis regelmessige måltider.

Du bør beskytte deg, samtidig som det er viktig at du snakker med folk om hvordan du har opplevd situasjonen, men uten å gå i detaljer. Benytt tepper/pledd for å føle deg omsluttet og trygg og for å holde deg varm. Varm drikke er nyttig.

Ta pauser fra traumet og merk deg at du kan gå inn og ut fra situasjonen. Møt andres øyne og kontakt, bruk rolig lav stemme og oppmuntre omgivelsene til det samme.

Gjør hyggelige ting sammen med trygge venner eller familie.

Ved opplevd sjokk vil organismen, mennesket, gå gjennom ulike faser. Det kan være nyttig å vite at selv om du nå kan oppleve en følelse av hjelpeløshet, forvirring, vantro og sterk uro vil dette gå over i en annen følelse senere. Det er naturlig å være irrasjonell det ene øyeblikket for så å føle på noe annet senere. Det er viktig å vite at kroppen kan gjøre mye av bearbeidelsen selv så lenge vi tillater oss å følge signalene som kommer uten å flykte fra dem.

Dine egne ressurser er den viktigste styrken din. Det som gir deg glede og energi hjelper til å balansere den krevende situasjonen. Bruk dette!

Erika Beata Thorkildsen samarbeider med sin mann, Jørgen Thorkildsen - som i likhet med henne er Psykoterapeut - de to holder enkelte kurs og organiserer SE-Utdannelsen i Sverige sammen. De har kontorer i Jakob Aallsgate 35b, NO-0364 Oslo. Hans nettside er : http://www.surrender.no

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no