Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Traumer, traumebehandling

Traume og sjokk er en indre tvangstrøye som skapes når et ødeleggende øyeblikk fryser til – og vedblir over lengre tid. Det kveler vår væren og våre forsøk på å bevege oss fremover i våre liv. Det bryter vår kontakt med oss selv, andre, naturen og vår ånd. Når vi mennesker overveldes av en trussel, fryser vi til av frykt. Det er som om vår instinktive overlevelses-energi er bundet opp uten å ha noe sted å gå.

Traume er en av livets kjensgjerninger, men det behøver ikke å være en livstidsdom. Vi mennesker har den naturlige evnen til å tine disse tilfryste øyeblikkene, og bevege oss videre i våre liv. Ved å forså hvorfor ville dyr sjeldent blir traumatisert gjennom et liv fylt av gjentatte trusler, finner vi nøkkelen til å hele et traume. Vi trenger ikke å holde oss fast til fortiden, og lindre ettervirkningene av ødeleggende øyeblikk igjen og igjen. Ved å forsiktig vekke den medfødte evnen til å spenne over ( resilience ) og favne om det vi deler med alle levende organismer, blir tvangstrøyen åpnet opp. I det vi ikke lenger er bundet av fortiden, en fremtid rik på nye muligheter utfolder seg. Vår evne til å leve i øyeblikket utvikler seg, og avslører for oss den tidløse essens av øyeblikket ” her og nå ”. Traumet kan være et helvete på jord; transformert, blir det til en guddommelig gave.

Du er her: Hjem/Traumer/Traumer, traumebehandling

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no