Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

SJOKK OG TRAUMER

Har du opplevd noe som har virket traumatiserende på deg? Hvordan kan du i ettertid bearbeide det? Traumer kan oppstå som et resultat av et samlivsbrudd, livstruende sykdom eller bilulykke. Traumer og sjokksymptomer kan nemlig bearbeides, uansett om de har oppstått nylig, eller ligger langt tilbake i tid. Gjennom å styrke egne ressurser, vil kroppens medfødte evne til å helbrede seg selv bli aktivert, både ved at den gjenoppretter balanse i nervesystemet og oppløser stressreaksjoner.

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no