Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Erika Beata Thorkildsen

SE er en kroppsorientert terapeutisk metode, som handlar om hvordan du forløser stress og traumatisk angst gennom å bruke kroppens evne till å regulere seg selv.

  • Dette for å få lettere tillgang til egne resurser, trygghet, glede og mer energi.

Ved å gi deg selv anledning til å bearbeide sjokk og traumer, vil du gjenvinne energi, livsglede og overskudd til å komme videre i hverdagen og livet.

Les intervju med Erika Beata Thorkildsen i forbindelse med behandlingen av ofrene etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya :

http://www.klikk.no/helse/doktoronline/psykiskhelse/fysiske-plager-etter-traumer-1693378.ece

Intervju av Erika Beata Thorkildsen om Traumer i Gestalt Terapeuten

Medlemsbladet om Psykoterapi for Norsk Gestaltterapeut Forening

Artikkel i Lakartidningen

Låt kroppen själv reparera sina psykiska skador - om Peter Levines bok : In an Unspoken Voice

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no